Özgün Makaleler
Hastanelerde sık kullanılan bazı antiseptiklerin biyofilm oluşturan ve oluşturmayan Staphylococcus epidermidis suşlarına karşı antibakteriyel etkinliğinin araştırılması
Müjde ERYILMAZ, Suna Sibel GÜRPINAR*
Bazı yeni benzamido sübstitüe imidazo[1,2-b]piridazin-2-on bileşiklerinin sentezi, in siliko ve in vitro anti-proliferatif çalışmaları [In English]
Kanna SRUTHI*, Mogili SUMAKANTH, Kumar CB MAHENDRA, Kondapalli NARESH
Hipertansiyon tedavisinin yönetiminde eczacıların rolü
Elif ŞAHİN*
  Derlemeler
Trifuzol – Yeni özgün veteriner ilaç [In English]
Inna BUSHUEVA, Volodymyr PARCHENKO, Roman SHCHERBYNA*, Andriy SAFONOV, Andriy KAPLAUSHENKO, Bogdan GUTYJ, Ivan HARIV
 

< Geri