Özgün Makaleler
Hastanelerde sık kullanılan bazı antiseptiklerin biyofilm oluşturan ve oluşturmayan Staphylococcus epidermidis suşlarına karşı antibakteriyel etkinliğinin araştırılması
Müjde ERYILMAZ, Suna Sibel GÜRPINAR*
  Derlemeler
Trifuzol – Yeni özgün veteriner ilaç [In English]
Inna BUSHUEVA, Volodymyr PARCHENKO, Roman SHCHERBYNA*, Andriy SAFONOV, Andriy KAPLAUSHENKO, Bogdan GUTYJ, Ivan HARIV
 

< Geri