Cilt 41, Sayı 1 (2017)

İÇİNDEKİLER

Özgün Makaleler Sayfa
1 Hastanelerde sık kullanılan bazı antiseptiklerin biyofilm oluşturan ve oluşturmayan Staphylococcus epidermidis suşlarına karşı antibakteriyel etkinliğinin araştırılması
Müjde ERYILMAZ, Suna Sibel GÜRPINAR*
1-8
2 Bazı yeni benzamido sübstitüe imidazo[1,2-b]piridazin-2-on bileşiklerinin sentezi, in siliko ve in vitro anti-proliferatif çalışmaları [In English]
Kanna SRUTHI*, Mogili SUMAKANTH, Kumar CB MAHENDRA, Kondapalli NARESH
9-25
3 Hipertansiyon tedavisinin yönetiminde eczacıların rolü
Elif SAHIN*
26-33
4 Türkiye’de yetişen Nigella sativa L. (çörek otu) tohumları, ticari tohum yağları ve tohum yağı kapsüllerindeki timokinonun kantitatif analizi [In English]
Selin ISIK*, Murat KARTAL, Sinem ASLAN ERDEM
34-41
Derlemeler
5 Trifuzol – Yeni özgün veteriner ilaç [In English]
Inna BUSHUEVA, Volodymyr PARCHENKO, Roman SHCHERBYNA*, Andriy SAFONOV, Andriy KAPLAUSHENKO, Bogdan GUTYJ, Ivan HARIV
42-49
 eISSN: 2564-6524

< Geri