Vol.40, No.1 (2016)

İÇİNDEKİLER

Özgün Makaleler Sayfa
1 Bazı benzoksazol türevlerinin moleküler modelleme çalışmaları
Mustafa ARISOY, Özlem TEMİZ ARPACI*
1-15
2 Yeni benzo[d]tiyazol-2-ilmetil 4-(2-aminofenilkarbamoil) benzilkarbamat bileşiğinin sentezi
Oya BOZDAĞ DÜNDAR*, Taner BULDU
16-24
3 Enoil-açil taşıyıcı protein (ACP) redüktaz enzim inhibitörleri üzerinde yapılan doking çalışmaları
Uğur ŞENEL, Tuğba ERTAN BOLELLİ*, Kayhan BOLELLİ, İlkay YILDIZ
25-35
Derlemeler
4 Deri yaşlanması ve antioksidanların önemi
Tangül ŞEN
36-53
5 Alzheimer hastalığı tedavisinde nano boyutlu ilaç taşıyıcı sistemlerin kullanımı
Nadir DERELİ, Özge GÜN, Canan HASÇİÇEK*
54-73
 eISSN: 2564-6524

< Geri