Cilt 43, Sayı 3 (2019)

İÇİNDEKİLER

Özgün Makaleler Sayfa
1

Roman SHCHERBYNA

Doi: 10.33483/jfpau.533166

220-229
2

Songül KARAKAYA*, Mehmet KOCA, Fatma YEŞİLYURT, Ahmet HACIMÜFTÜOĞLU

Doi: 10.33483/jfpau.530099

230-238
3

Aydan KAYSERİLİ*, Mithat KIYAK

Doi: 10.33483/jfpau.546047

239-258
4

Emrah BİLGENER*, Ali ÜNAL

Doi: 10.33483/jfpau.480903

259-273
Derlemeler
5 İLAÇTA PATENT VE SAĞLIĞA ERİŞİM HAKKI

Hatice ERSÖZ SEÇER*, Sevgi ŞAR

Doi: 10.33483/jfpau.545266

274-284
6 HELICOBACTER PYLORI’NİN NEDEN OLDUĞU EPİGENETİK VE GENETİK DEĞİŞİKLİKLER VE GASTRİK KARSİNOJENEZ GELİŞİMİNDE ROLLERİ

Didem ORAL*, Anıl YİRÜN, Pınar ERKEKOĞLU

Doi: 10.33483/jfpau.544386

285-308
7 KİNOA (CHENOPODIUM QUINOA WILLD.) ÜZERİNE BİR DERLEME

Ş. Rumeysa OSMANLIOĞLU DAĞ*, Ayşe Mine GENÇLER ÖZKAN

Doi: 10.33483/jfpau.487757

309-333
8 ANTİKANSER İLAÇLARIN HEDEF BAZLI TASARIMINDA FARKLI MEKANİZMALARLA ETKİLİ İNDOL TÜREVLERİ

Elif Ayça DEDEOĞLU, Meriç KÖKSAL*

Doi: 10.33483/jfpau.554118

334-358
eISSN: 2564-6524

< Geri